Menu
Winkelwagen

Disclaimer

Zolio verleent u hierbij toegang tot zolio.nl de website en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Zolio behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Zolio spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Zolio. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Zolio. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Zolio nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Zolio. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Zolio, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Bedrijfsgegevens
Zolio B.V.
Tinnegieter 21C
9502 EX Stadskanaal
Telefoon: 0599 767274
E-Mail: klantenservice@zolio.nl
BTW-nr: NL859742969.B01
Handelsregister: 74010638

Bankgegevens
RABO-Bank
IBAN: NL13 RABO 0136 9879 74
BIC: RABONL2U